flash news

കണ്ണൂർ ജില്ലാ സ്‌കൂൾ കലോത്സവം മത്സര പരിപാടികളിൽ മാറ്റമില്ലാതെ നടക്കുന്നതാണ് എന്ന് ബന്ധപ്പെട്ടവർ അറിയിക്കുന്നു

Wednesday, July 22, 2015

വിദ്യാഭ്യാസ കലണ്ടർ വില 23 രൂപ ഒടുക്കാൻ ബാക്കിയുള്ള മുഴുവൻ സ്കൂളുകളും തുക ഓഫീസിൽ ഒടുക്കണം 

No comments:

Post a Comment

how do you feel?