Tuesday, December 31, 2013

HAPPY NEW YEAR 2014

"അഗ്നി ഊർജ്ജമാണ്, "ശൌര്യമാണ് ,ശരീരവും സമ്പത്തും യഥാവിധി  വിനിയോഗിച്ച്  വർദ്ധിതവീര്യത്തോടെ നമുക്കൊരു പുതുലോകം പടുത്ത്‌ ഉയർത്താം എല്ലാവർക്കും  നന്മ്മ നിറഞ്ഞ പുതുവത്സരാശംസകൾ നേരുന്നു .... ഉപജില്ലാ  വിദ്യാഭ്യാസ  ഓഫീസറും ജീവനക്കാരും 

ടി  ഡി  എസ്  ഫയൽ  ചെയ്യുന്നത്  സംബന്ധിച്ച്  പൊതു വിദ്യാഭ്യാസ  ഡ യ ര്ക്ട്രുടെ നിർദേശ ഉത്തരവ് 
Monday, December 30, 2013

സമ്പൂർണ്ണ സംബന്ധിച്ച  പുതിയ  ഉത്തരവ് ..........

ശ്രദ്ധിക്കുക 
ഉച്ച ഭക്ഷണ പദ്ധതിയുടെ വിവരങ്ങൾ  സംബന്ധിച്ച  ഒരു  ഫോറം  ഡൌണ്‍ ലോഡ്  ഓപ്ഷനിൽ  കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്  അത്  ഉടൻ തന്നെ  ഡൌണ്‍ ലോഡ്  ചെയ്ത്  വിവരങ്ങൾ  ചേർത്ത്  നാളെ  11.മണിക്ക്  ഓഫീസിൽ  നേരിട്ട്  എത്തിക്കണം .യാതൊരു  വിധ കാലതാമസവും വരുത്താൻ  പാടില്ല .നാളെ 5 മണിക്ക്  വിവരം  ഡി . പി . ഐ  യിലേക്ക്  നല്കേണ്ടതാണ് 

Sunday, December 29, 2013


സബ്ബ് ജില്ല കലോത്സവം 2013  അപ്പീൽ ഹിയറിംഗ് 
കണ്ണൂർ  GVHSS  SPORTS {മുൻസിപ്പൽ എച് എസ്  എസ് }ൽ  വെച്ച്  നടക്കുന്നു . പയ്യന്നൂർ ഉപജില്ലയിൽ 
 നിന്നും  അപ്പീൽ സമർപ്പിച്ചവർ  02/ 01 / 2014 
വ്യാഴാഴ്ച  രാവിലെ 10 മണിക്ക് എത്തിച്ചേരണം 

Saturday, December 28, 2013

മലയാളപ്പെരുമ  അധ്യാപക പരിശീലനം  
31-12 -2013  മുതൽ  ആരംഭിക്കുന്നു 
 ക്ലിക്ക്  ചെയ്യുക ...........................
2014*2015 വാർഷിക പദ്ധതി  {എസ്  എസ്  എ }പ്രൊപ്പോസലിൽ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ട സിവിൽവർക്ക്‌ ഇനങ്ങൾ ......... മാർഗ്ഗ നിർ ദ്ദേശങ്ങൾ  ഇവിടെ  ക്ലിക്ക്  ചെയ്യുക 

Friday, December 27, 2013

എല്‍.എസ്.എസ്., യു.എസ്.എസ്.
 പരീക്ഷകള്‍ 2014
 ഫെബ്രുവരി 22 ശനിയാഴ്ചയിലേക്കും
 സ്‌ക്രീനിങ് ടെസ്റ്റ് മാര്‍ച്ച് ഒന്ന്
 ശനിയാഴ്ചയിലേക്കും പുന:ക്രമീകരിച്ചു.
 സമയം, പരീക്ഷാ കേന്ദ്രം 
എന്നിവയ്ക്ക് മാറ്റമില്ല.
 പി.എന്‍.എക്‌സ്.7689/13

Free Uniform Supply - Circular | Specifications | Instructions | Calculation for AEO 
Colour Codes Uniform Codes | Schools and No. of Students 
Test Reports of Textile Committee - Report 1 | Report 2 | Report 3

Tuesday, December 24, 2013

എല്ലാ GOVT /AIDED  പ്രൈമറി  വിദ്യലയങ്ങളിലെയും  ഓഫീസ്  ATTENDENT  മാർക്കും ,ഗവ  എൽ  പി  സ്കൂളിലെ  പി  ടി സി മിനിയൽ  എന്നിവർക്കും  28/ 12/ 2013  ന്  രാവിലെ  10  മണിക്ക്  ബി  ആർ  സി  പയ്യന്നൂരിൽ  വെച്ച്  ഏകദിന  പരിശീലന  ക്ലാസ്  നടത്തുന്നു . ക്ലാസ്സിൽ  ബന്ധപ്പെട്ടവരെ  പങ്കെടുപ്പിക്കുന്നതിനു  പ്രധാനാധ്യാപകർ  ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്  എന്ന്   ഉപ ജില്ല   വിദ്യാഭ്യാസ  ഓഫീസർ  അറിയിക്കുന്നു 
എല്ലാ പ്രൈമറി  പ്രധാനധ്യപകരും ഹൈ സ്കൂൾ  പ്രധാനധ്യപകരും 27/ 12 / 13 ന്  ബി  ആർ  സി 
 പയ്യന്നൂരിൽ  വെച്ച്  നടക്കുന്ന  ഏക  ദിന  ശിൽപ്പ
ശാലയിൽ  പങ്കെടുക്കണം .ശിൽപ്പ ശാല  കൃത്യം 10 
മണിക്ക്  ആരംഭിക്കും  എന്ന്  ഉപ  ജില്ല  വിദ്യാഭ്യാസ 
ഓഫീസർ  അറിയിക്കുന്നു  

 ക്ഷാമബത്ത  അനുവദിക്കുന്ന  പൊതുവായ  ഉത്തരവ്  ഡൌണ്‍ലോഡ്  ഓപ്ഷനിൽ ................

ക്ഷാമബത്ത  63 % അനുവദിച്ച  ഉത്തരവ്  ഡൌണ്‍ലോഡ്  ഓപ്ഷനിൽ 
27-12-2013  ന്  നടക്കുന്ന  പ്രധാനാധ്യപകരുടെ  യോഗത്തിൽ  കൊണ്ടുവരേണ്ട  അവലോകന  റിപ്പോർട്ട്‌  ഫോറം  ഡൌണ്‍ലോഡ്  ഓപ്ഷനിൽ  കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് 

Monday, December 23, 2013

TIME TABLE 2013-14 DEPARTMENTAL TEST CLICK HERE

ഉച്ച ഭക്ഷണ പദ്ധതിയുടെ ഓഡിറ്റ്‌  റിപ്പോർട്ട്‌  ഡൌണ്‍ലോഡ്  ഓപ്ഷനിൽ  കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് 

Saturday, December 21, 2013

വളരെയധികം  വിഷമത്തോടെയാണ്  ഇ പോസ്റ്റിങ്ങ്‌  ചെയ്യുന്നത്  എൽ  എസ്  എസ് യു  എസ്  എസ്  ഓണ്‍ലൈൻ  എൻട്രി  നടത്തി  ഇതുവരെയായിട്ടും ഫിനിഷ്  ചെയ്ത്  സബ്ബ്മിറ്റ്  ചെയ്യാതെ 8  എണ്ണം  എൽ  എസ്  എസ്  വിഭാഗത്തിലും 6  എണ്ണം  യു  എസ്  എസ്  വിഭാഗത്തിലും  കിടക്കുന്നു അതുകൊണ്ട്  അന്തിമമായ കുട്ടികളുടെ  സെന്റർ  തിരിച്ചുള്ള  എണ്ണം  കണക്കാക്കാൻ  കഴിയാതെ  വന്നിട്ടുണ്ട് . ഇന്നലെ  ഓഫീസർ  തന്നെ  ഈ  വിദ്യാലയങ്ങളിലെ പ്രധാനധ്യാപകരെ നേരിട്ട്  ഫോണിൽ  വിളിച്ചിട്ടും  ഫിനിഷ്  ചെയ്യാത്തത്  അത്യന്തം ഖേദകരമാണ് . ദയവ്  ചെയ്ത്  ഈ  പദ്ധതിയോട്  സഹകരിക്കണമെന്ന്  വിനയപൂർവ്വം  അപേക്ഷിക്കുന്നു .ഫിനിഷ്  ചെയ്യാത്ത  സ്കൂളിന്റെ  കോഡ്  ചുവടെ  ചേർക്കുന്നു .

 എൽ  എസ്  എസ് 

13963 ,13914 13909 ,13962 ,13928 ,13927 ,13923 ,13916 

യു  എസ്  എസ് 

13095 ,13103,13952,13089,13962,13963,

Friday, December 20, 2013

വളരെ  പ്രധാനപ്പെട്ടത് 

എൽ  എസ്  എസ്  / യു  എസ്  എസ്  ഫൈനൽ  ചെയ്യാത്ത  വിദ്യാലയങ്ങൾ  അവർ അടിയന്തിരമായി ഇന്നു  തന്നെ  ഫിനിഷ്  ചെയ്യണം  അല്ലാത്ത  പക്ഷം  കുട്ടികളെ പരീക്ഷയ്ക്ക്  ഹാജരാക്കാൻ  കഴിയാതെ  വരുന്നതാണ് 
  
എൽ എസ്  എസ്                         യു  എസ്  എസ് 

ഇന്നു 5 മണിക്ക് മുപായി  എൽ  എസ്  എസ് / യു  എസ്  എസ്  ഓണ്‍ലൈൻ  എൻട്രി പൂർത്തിയാക്കണം  ഫൈനൽ  ചെയ്യാൻ  മറക്കരുത് 

Thursday, December 19, 2013

 സ്പാർക്ക്  വഴി  പെൻ  നമ്പർ  ലഭിച്ച  എല്ലാവർക്കും  അവരവരുടെ  സ്പാർകിലെ  വിവരങ്ങൾ  അറിയാം {പ്രധാനധ്യാപകരല്ലത്തവർ } എച്  എസ്  എ,  എൽ പി  എസ്  എ , യു  പി  എസ്  എ ,ക്ലാർക്ക്,  സ്‌കൂളിലെ  മറ്റ്  സ്ഥിരം ജീവനക്കാർ  നിങ്ങളുടെ  ശമ്പള  വിവരം,  പേർസണൽ  ഡാറ്റ  തുടങ്ങിയവയുടെ  സ്പാർക്കിലെ  വിവരങ്ങൾ  നിങ്ങൾക്ക്  കാണാൻ  കഴിയുന്നതാണ് അതിന്  നിങ്ങളുടെ പെൻ  നമ്പർ  അയച്ചു  തന്നാൽ  പാസ് വേർഡ്‌  അനുവദിക്കുന്നതാണ്  കഴിയുന്നതും  ഒരു  സ്ഥാപനത്തിലെ  എല്ലാ  നമ്പരും  ഒന്നിച്ച്  അയക്കുന്നതാണ്  ഗുണകരം  അയക്കേണ്ട  വിലാസം
 aeopayyannur@gmail .com   അയക്കുമ്പോൾ  പാസ്സ്‌വേർഡ്‌  റിക്വസ്റ്റ്  എന്ന  തല വാചകം ചേർക്കണം  എന്ന്  സ്പാർക്ക്  ഡി  എം  യു  കണ്ണൂർ 

Wednesday, December 18, 2013

എൽ  എസ്  എസ്  / യു  എസ്  എസ്  പരീക്ഷാ ജോലി  നിർവഹിക്കുന്നതിലേക്ക് അധ്യാപകരുടെ  വിവരങ്ങൾ  എല്ലാ  പ്രൈമറി  പ്രധാനാധ്യാപകരും  പ്രൈമറി അപ്പർ പ്രൈമറി  വിഭാഗമുള്ള  ഹൈ സ്കൂൾ പ്രധാനധ്യാപകരും നിശ്ചിത ഫോറത്തിൽ ഓഫീസിൽ 21-12-2013  ന്  മുപായി  നൽകണം 
ഫോറം  ലഭിക്കാൻ  ഇവിടെ  ക്ലിക്ക്  ചെയ്യുക ......

Monday, December 16, 2013

ഈ  വിധത്തിൽ ഒരു പോസ്റ്റിങ്ങ്‌  ബ്ലോഗിൽ  നടത്തുന്നത്‌  നിരവധി  പേരുടെ  സംശയത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തിലാണ്  ഉച്ച ഭക്ഷണ പദ്ധതിയുടെ  കണ്ടിജെന്റ്റ് തുക യുടെ  വിവരങ്ങൾ മിക്ക പേർക്കും  ഡൌണ്‍ലോഡ്  ചെയ്യാൻ  കഴിയുന്നില്ല എന്നാൽ ഉച്ച ഭക്ഷണ പദ്ധതിയ്ടുടെ സോഫ്റ്റ്‌ വേർ  ഉബണ്ടുവിൽ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്  ആയതിനാൽ അതിന്റെ  ഓഫീസ് ഫയൽ  വിഭാഗത്തിൽ പെട്ട  ഒന്നാണ് ഓപ്പണ്‍  ഓഫീസ്  അതായത്   എം എസ്  വേർഡ്‌  ഫയൽ പോലെ . അതുകൊണ്ട്  ഉബണ്ടു  നിങ്ങളുടെ  കമ്പ്യുട്ടറിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ  തീർച്ചയായും ഡൌണ്‍ലോഡ്  ചെയ്യാനും  വായിക്കാനും കഴിയും  മറ്റ്  വിധത്തിൽ  യാതൊരു മാറ്റവും  ഇവിടെ നിന്ന് നടത്താറില്ല  എന്നു കൂടി അറിയിക്കട്ടെ 


യൂനിഫോറം  സംബന്ധിച്ച  പുതിയ  നിര്ദേശം  എല്ലാ    AIDED    പ്രധാനധ്യാപകരുടെയും 
ശ്രദ്ധയിൽ  പെടുത്തുന്നു  അടിയന്തിര  നടപടികൾ  സ്വീകരിക്കുക  നിർദ്ദേശം ......

Friday, December 13, 2013

ഉച്ച ഭക്ഷണ പദ്ധതി  ഓഡിറ്റ്‌  റിപ്പോർട്ടിൻ  മേലുള്ള  മറുപടി നാളിതുവരെയായിട്ടും സമർപ്പിക്കാത്ത വിദ്യാലയങ്ങളുടെ പേര്  ഡൌണ്‍ ലോഡ്  ഓപ്ഷനിൽ  കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അവർ  16/ 12 / 2013  ന്  5 മണിക്ക്  മുപായി  മറുപടി  ഓഫീസിൽ  നൽകണം 

Wednesday, December 11, 2013ക്രിസ്തുമസ്  പ്രമാണിച്ച്  25 ശതമാനം  ശമ്പളവും ബത്തകളും  നേരത്തെ  നൽകുന്ന ഉത്തരവ് ....


യൂണിഫോം തുണിയുടെ  അളവ്  വിവരങ്ങൾ  ഇവിടെ ക്ലിക്ക്  ചെയ്യുക 


LSS/USS PORTFOLIO: URDU  SANSKRIT  ARABIC

CLICK HERE

Tuesday, December 10, 2013

സെപ്റ്റംബര്‍ ,ഒക്ടോബര്‍ 2013  മാസങ്ങളിലെ ഉച്ച ഭക്ഷണ പദ്ധതിയുടെ കണ്ടിജന്റ് തുക അനുവദിച്ച  പട്ടിക ലഭിക്കാന്‍  ഡൌണ്‍ലോഡ്സില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക 

Monday, December 9, 2013

സ്പാര്‍ക്കില്‍ ഏറ്റവും പുതുതായി വന്ന മാറ്റം.
ഏല്ലാ ജീവനക്കാർക്കും / അധ്യാപകര്‍ക്കും  
അവരുടെ പെന്‍ നമ്പര്‍ യൂസര്‍ കോഡും
 പാസ്‌വേഡും. മൊബൈല്‍ നമ്പര്‍  കോണ്ടാക്റ്റ്  
ഏരിയയില്‍ നല്‍കിയിട്ടുണ്ടെങ്കില്‍  പാസ്‌വേഡ്‌
മൊബൈല്‍  വഴി  ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും.
 ഇതുപ്രകാരം അവരവരുടെ സ്പാര്‍ക്ക് വിവരങ്ങള്‍
ശമ്പള വിവരങ്ങള്‍ എന്നിവ പരിശോധിക്കാന്‍
 കഴിയും. ആയതിന് പ്രധാനാധ്യപകനോട് നിങ്ങളുടെ
മൊബൈല്‍ നമ്പര്‍ സ്പാര്‍ക്കില്‍ എന്റര്‍ ചെയ്യാന്‍
 ആവശ്യപ്പെടുക 
SPARK NOTICE: AS part of automatic issue of 
Password through SMSall employees are  to 
update their current mobilenumber in their
 profile
എന്ന്  സ്പാർക്ക്  ഡി എം  യു  കണ്ണൂർ          
AIDED  സ്ക്കൂൾ ഒഴിവ് തസ്തികകളുടെ വിവരങ്ങൾ തയ്യാറാക്കി  സമർപ്പിക്കാൻ  ഫോറം ഡൌണ്‍ ലോഡ്  ഓപ്ഷനിൽ  നൽകിയിരുന്നു എന്നാൽ  ഫോറം  പൂരിപ്പിക്കുന്നതിൽ  ചില  സംശയങ്ങൾ  പ്രധാനധ്യപകർ ഉന്നയിച്ചിരുന്നു  തന്നിട്ടുള്ള  ഫോറത്തിൽ തന്നെ മുഴുവൻ  വിവരങ്ങളും ഉൾക്കൊളിക്കണ മെന്നില്ല  ആവശ്യമായ രീതിയിൽ  പേപ്പർ  ഉൾപ്പെടുത്താവുന്നതാണ് .
ഒഴിവ്  തസ്തിക  അംഗീ കരിചിടുണ്ടെങ്കിൽ ആ  വിവരം  റിമാർക്സ്  കോളത്തിൽ  രേഖപെടുത്തുക 
പ്രൈമറി പ്രധാനാധ്യാപകരുടെയും പ്രൈമറി വിഭാഗമുള്ള ഹൈ സ്കൂൾ പ്രധാനധ്യാപകരുടെയും യോഗം 10-12-2013  നു 10 മണിക്ക്  ബി  ആർ സിപയ്യന്നൂരിൽ വെച്ച്  നടക്കുന്നു  യോഗത്തിൽ  കൃത്യ സമയത്ത്  തന്നെ എല്ലാവരും എത്തിച്ചേരണ മെന്ന്  ഉപജില്ല  വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസർ അറിയിക്കുന്നു 

Friday, December 6, 2013

STAFF FIXATION 2013 - 2014


തസ്തിക  നിർണ്ണയം 2013-2014  പ്രൊപ്പോസൽ  സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ ഉള്ളടക്കം ചെയ്യേണ്ട  ഫോറം  ഇവിടെ  ക്ലിക്ക്  ചെയ്യുക AIDED SCHOOL  ONLY 
വിദ്യാഭ്യാസ ഉപ ഡ യരക്ട്രുടെ കത്ത്  നമ്പർ ജി / 17881 / 2013  തിയ്യതി 25/ 11 / 2013 പ്രകാരം AIDED  വിദ്യാലയങ്ങളിലെ 04 / 2002  മുതൽ 04 / 2013  വരെയുള്ള തസ്തികകളിലെ ഒഴിവ്  വിവരങ്ങൾ  5  ദിവസത്തിനകം സമർപ്പിക്കാൻ  ആവശ്യപെട്ടിരിക്കുന്നു  ആയത്  സമർപ്പിക്കുന്നതിലേക്ക്  ഡൌണ്‍ ലോഡ്  ഓപ്ഷനിൽ കൊടുത്ത ഫോറം പ്രകാരം  വിവരം  ഓഫീസിൽ നൽകണം  ഫോറം  ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ  ക്ലിക്ക്  ചെയ്യുക ഡൌണ്‍ലോഡ്ഓപ്ഷനിൽ രണ്ട്  വിഷയങ്ങളുടെ  
ഫോറങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫോറം ഡൌണ്‍ലോഡ്
 ചെയ്ത്  വിവരങ്ങൾ  തയ്യാറാക്കി  10-12-2013 ന്
 നടക്കുന്ന ഹെഡ് മാസ്റ്റർ  യോഗത്തിൽ  
കൊണ്ടുവരണം  ഫോറം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ 
 ക്ലിക്ക്  ചെയ്യുക  ഫോറം ഒന്ന് ഫോറം രണ്ട്  


ഫോറം  സംബന്ധിച്ച  കത്തുകൾ  ഒന്ന്   രണ്ട് 

Thursday, December 5, 2013

എൽ എസ്  എസ് / യു എസ്  എസ്  പരീക്ഷ  ഓണ്‍ലൈൻ രെജിസ്ട്രേ ഷൻ 2013-2014   നോട്ടിഫിൻ ക്കേഷൻ 

തസ്തിക  നിർണ്ണയം 2013-14/   എൽ എസ്  എസ് /  യു  എസ്  എസ്  എന്നിവയുടെ  വിശദീകരണ ക്ലാസ്സുകൾ  ചൊവാഴ്ച്ച  10-12-2013  നടക്കുന്ന 

പ്രധാനധ്യാപകരുടെ  യോഗത്തിൽ  നല്കുന്നതായിരിക്കും 

സംസ്കൃത അധ്യാപക പരീക്ഷ ഇവിടെ  ക്ലിക്ക്  ചെയ്യുക 

അറിയിപ്പ് ...,.............
ഇൻകം ടാക്സ്  ടി  ഡി എസ്  ഫയൽ  സംബന്ധിച്ച പിഴ ഒടുക്കാൻ നോട്ടീസ് ലഭിച്ചവരുടെ ഒരു യോഗം07  -12 -2013  രാവിലെ 10  മണിക്ക്   ഗവ യു പി  സ്കൂൾ പെരുംബയിൽ വെച്ച്  നടക്കുന്നതാണെന്ന് എച്  എം  ഫോറം  സെക്രട്ടറി  രവീന്ദ്രൻ മാസ്റ്റർ ഡി  എസ്  എ  യു പി  കോറോം അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് ടി  ഡി  എസ്  ഫയൽ  ചെയ്തതിന്റെ  രേഖകൾ  കൂടി  കൊണ്ടുവരണം 

Wednesday, December 4, 2013

LETTER TO ALL HEADMASTERS FROM OUR TRANSPORT COMMISSIONER GOVT OF KERALA CLICK HERE

Monday, December 2, 2013

G P A I   NOMINATION FORM CLICK HERE.....

സ്പാർക്കിൽ ഇ ബിൽ സമർപ്പിക്കുന്ന വിധം  
 

1) Bill Type കളുടെ എണ്ണമനുസരിച്ച് “Accounts” ല്‍ ആവശ്യമുള്ളത്ര Head of Account കള്‍ സെറ്റ് ചെയ്യുക. Salary ബില്ലിന് 01 എന്നും Wages ബില്ലിന് 02 എന്നും Objective Head നല്‍കണം. Sub Sub Head, Object Head എന്നിവ 00 ആയും BE, Recovery, Expense എന്നിവ ‘0‘ ആയും സെറ്റ് ചെയ്യണം.
എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ് ബില്ലുകള്‍ക്ക് (ഓഫീസുകള്‍)
SDO ബില്ലുകള്‍ക്ക് (സ്വയം ശംബളം എഴുതി വാങ്ങുന്നവര്‍)
2)എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ് ബില്ലുകള്‍ക്ക്, Salary Matters ല്‍ Estt. Bill Type തെരഞ്ഞെടുത്ത് ഓരോ Bill Type കളുടെയും Head of Account മുകളില്‍ പറഞ്ഞ പ്രകാരം Head Codes ല്‍ സെറ്റ് ചെയ്തത് പോലെ തന്നെയാകുന്ന വിധത്തില്‍ എഡിറ്റ് ചെയ്ത് ശരിയാക്കുക.
3)SDO മാര്‍ താഴെ കാണുന്ന വിധം, Head Codes ല്‍ സെറ്റ് ചെയ്ത പ്രകാരം തന്നെ Present Salary Details ല്‍ Head Description സെറ്റ് ചെയ്യുക.
[Bill Type ലെയും Head Codes ലെയും Head of Account കള്‍ പൊരുത്തപ്പെടാത്ത പക്ഷം എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ് ബില്ലുകള്‍ ഇ-സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി തയ്യാറാക്കാനാവില്ല. അത് പോലെ Present Salary യിലെയും Head Codes ലെയും Head of Account കള്‍ പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ലെങ്കില്‍ SDO ബില്ലുകളും തയ്യാറാക്കാന്‍ സാധിക്കില്ല.] 4) ബില്ലുകള്‍ പ്രൊസസ്സ് ചെയ്യുക 5) ബില്ലുകള്‍ പരിശോധിച്ച് ശരിയാണെന്ന് ഉറപ്പ് വരു ശേഷം താഴെ ചിത്രങ്ങളില്‍ കാണിച്ച പോലെ ഇ-സബ്മിഷന് വേണ്ടി ബില്ലുകള്‍ നിര്‍മ്മിക്കാം. (Make bill from Pay Roll ന് ശേഷം ബില്ലുകള്‍ ട്രഷറി ഒബ്ജക്ട് ചെയ്യുന്നത് വരെ കാന്‍സല്‍ ചെയ്യാനാകില്ല എന്നോര്‍ക്കുക) ഒന്നിലധികം ബില്ലുകളുണ്ടെങ്കില്‍ യോജിച്ച Head of Account തെരഞ്ഞെടുക്കാനും ശ്രദ്ധിക്കണം.
6) ബില്ലുകള്‍ തെരഞ്ഞെടുത്ത് ഇ-സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുക.
7) ഇ-സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത ബില്ലുകളുടെ സ്ഥിതി അറിയാന്‍
(ജില്ലാ ട്രഷറികള്‍ക്ക് കീഴിലുള്ള ഓഫീസുകള്‍ക്ക് ബില്ലുകള്‍ ഇ-സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ലിങ്കുകള്‍ ഒക്ടോബര്‍ മാസം മുതല്‍ പ്രവര്‍ത്തനക്ഷമമായിട്ടുണ്ട്. സബ് ട്രഷറികളുടെ കീഴിലുള്ള ഓഫീസുകള്‍ക്ക് അവ പ്രവര്‍ത്തനക്ഷമമാകുന്നതോടെ മാത്രമെ ഇ-സബ്മിഷന്‍ നടത്താന്‍ കഴിയുകയുള്ളൂ) POSTED BY DMU SPARK

രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൽ ഉച്ച ഭക്ഷണ പദ്ധതിക്ക്  പയ്യന്നൂർ ഉപജില്ലയിലെ വിദ്യാലയങ്ങൾക്ക് അനുവദിച്ച  തുകയുടെ വിവരങ്ങൾക്ക്  ഇവിടെ  ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക 

Sunday, December 1, 2013

തസ്തിക നിർണ്ണയം  സംബന്ധിച്ച  പുതിയ  സർക്കാർ ഉത്തരവ് ഇവിടെ  ക്ലിക്ക്  ചെയ്യുക