വിദ്യാലയവാർത്തകൾ

വായനാ ദിന  വാരാഘോഷം  വേങ്ങയിൽ കാനായി എൽ  പി  സ്കൂളിൽ ,,,,,,,,,


പ്രവേശനോത്സവം 2015-2016  ഗവ  യു  പി  കുറ്റുരിൽ ,,,,,,,,


വിദ്യാലയവാർത്തകൾ

ST.AUGUSTIAN'S LP SCHOOL KOZHICHALERAMAM NORTH LPS


VENGAYIL KANAYI LP SCHOOL


NHEKLY ALPS


ETTUKUDUKKA AUPS MANYAGURU UPS KARIVELLUR


CHIDAMBARANATH UP SCHOOLGLPS MANIYARAKOROM DEVISAHAYAM UP SCHOOLJMUPS CHERUPUZHAKANDOTH ALPS

VISHNUSARMA ALP SCHOOL KURUVELI


CHANDAN MEMMORIAL ALPS VELLURNNSUP SCHOOL ALAKKAD
GLPS VELLUR
GLPS PEDENA


ST.JOSEPH HSS CHERUPUZHA-SUB DIST .KALAMELA


DEVI SAHAYAM ALPS ALAKKAD


KANDOTH ALPS


GLPS CHOORAL

ST.JOSEPH UPS JOSEGIRI


GOVT UP SCHOOL KUTTUR

 വയലാർ  അനുസ്മരണം -ജി.എച് .എസ് .എസ് .പെരിങ്ങോം 
ശ്രീ ദിനേശൻ മഠത്തിൽ(ഡി.ഡി.ഇ.),    ശ്രീമതി.ജ്യോതി.കെ(ഡി.ഇ.ഒ.) , 

ശ്രീ.കെ.എം.കൃഷ്ണദാസ്‌.(ആർ.എം.എസ്.എ. അസി.പ്രൊ.ഓഫീസർ) 

എന്നിവരോടൊപ്പം സ്കൂൾ സന്തർശിച്ചു. 


ജി .എൽ .പി .എസ് .പൊന്നംവയൽ 
ജന്മ നാട്ടിൽ പിതാവിന്റെ പേരിൽ ഏർപ്പെടുത്തിയ എന്ടോവ്മെന്റ്റ് വിതരണം


ജി .എൽ .പി .എസ് .നരമ്പിൽ  


ജി.ജി.എസ് യു .പി .സ്കൂൾ  കക്കറ 

ജി.യു .പി .സ്കൂൾ  കൂക്കാനം  സെൻട്രൽ  യു .പി .എസ് .പയ്യന്നൂർ 


ഗവ .യു .പി  സ്കൂൾ  കൂക്കാനം 


വെള്ളോറ എ .യു .പി . സ്കൂൾ 


എൻ .എൻ .എസ് .യു .പി .സ്ക്കൂൾ  ആലക്കാട്ട് പരിസ്ഥിതി ദിനം ഉദ്ഘാടനം . ജി എൽ പി എസ് പെരുവാമ്പജി.എം.യു.പി .സ്കൂൾ .കവ്വായി  
കാനായി  നോർത്ത് യു.പി.സ്കൂൾ 


മുത്തത്തി  എസ് .വി .യു .പി .സ്കൂൾ 
വലിയചാൽ ഗവ.എൽ.പി.സ്കൂൾ 

AUPS VELLORA NEWSGLPS PADENA JUNE 5 PROGRAME

No comments:

Post a Comment

how do you feel?