Sunday, May 31, 2015

യാത്രാമൊഴി-31/05/2015

സഹൃദയരെ! 
                                        അടുത്ത ഒരു രംഗത്തോടെ ഈ നാടകം ഇവിടെ പൂർണം
 ആകുന്നു.....ജനനത്തിനും മരണത്തിനും ഇടയിൽ ജീവിതമെന്ന ഈ

നാടകത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഈ രംഗം ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കാൻ 

അരങ്ങത്തും അണിയറയിലും എന്നോടൊപ്പം പ്രവര്ത്തിച്ച എല്ലാ 

വ്യക്തിക്കൾക്കും സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും എനിക്കുള്ള നന്ദിയും കടപ്പാടും 

അറിയിക്കട്ടെ....അതുപോലെ ആവശ്യത്തിനു ശബ്ദവും വെളിച്ചവും തന്നു അനുഗ്രഹിച്ച 

ജഗദീശ്വരനും ഗുരുനാഥന്മാര്ക്കും  ഒരായിരം പ്രണാമം.

എല്ലാവര്ക്കും സന്തോഷവും സമാധാനവും ഐശ്വര്യവും നിറഞ്ഞ ഒരു വിദ്യാലയ വര്ഷം 

ആസംസിച്ചുകൊണ്ട്...വിടചോദിക്കുന്നു..
                                                                                        
                                                                    
മാധവൻ നമ്പൂതിരി. ടി. കെ .
                                                                              ഉപ ജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസർ   
                                                                                       
പയ്യന്നൂര് 


യാത്രയയപ്പ്‌ സമ്മേളനം

യാത്രയയപ്പ്‌ സമ്മേളനം
പയ്യന്നൂർ  ഉപജില്ല  വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസർ  ശ്രീ  ടി  കെ  മാധവൻ നമ്പൂതിരി
31-05-2015  ന്  ഔദ്യോഗിക ജീവിതത്തിൽ നിന്നും വിരമിക്കുന്നു .30-05-2015  ന്  ഓഫീസിൽ  വെച്ച്  നടന്ന  ചടങ്ങിൽ  ശ്രീ  സി  കെ  പുരുഷോത്തമൻ  സീനിയർ
സൂപ്രണ്ട് ഓഫീസിന്റെ സ്നേഹോപഹാരം നൽകി .
ബ്ലോഗിന്റെ  രണ്ട്  വാക്ക്
ബ്ലോഗിന്റെ  നൂതനമായ  അറിവുകൾ  പകർന്നു  തരികയും  അത്  പ്രവർത്തി പ്പിക്കാൻ  സജ്ജമാക്കുകയും ചെയ്ത  അദ്ദേഹത്തിന്റെ  മാര്ഗ നിർദേശങ്ങൾ  പാലിച്ച്  ബ്ലോഗിന്റെ  പ്രയാണം തുടരും

Friday, May 29, 2015

ആശ്രയ സ്വാശ്രയ സംഗം -സ്വാന്തന സ്പർശം നോട്ട് ബുക്ക്‌

നിറങ്ങളുടെ ലോകത്ത് കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെട്ടു നമ്മളിൽനിന്നും മാറിനില്ക്കുന്ന ഒരുകൂട്ടം സഹോദരങ്ങളെ സമൂഹത്തിന്റെ മുഖ്യ ധാരയിലെത്തിക്കാൻ -ആശ്രയ സ്വാശ്രയ സംഘം  -സ്വാന്തന സ്പർശം  നോട്ട് ബുക്ക്‌ വാങ്ങി സഹകരിക്കുക....
ബന്ധപ്പെടുക-ഉണ്ണി-9961112822,ജയേഷ്-9496092397,ശ്രീകൃഷ്ണൻ-9496462102 

PART TIME TO FULL TIME -FINAL LIST

PART TIME TO FULL TIME -FINAL LIST

ഭാഷാധ്യാപക പ്രൊമോഷൻ -അന്തിമ seniority ലിസ്റ്റ്

ഭാഷാധ്യാപക പ്രൊമോഷൻ -അന്തിമ seniority ലിസ്റ്റ്

CHANGE IN SCHOOL TIMETABLE (1 to X)

ടൈം ടേബിൾ-ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക 
CHANGE IN SCHOOL TIMETABLE (1 to X) Click Here

Copy and WIN : http://ow.ly/KNICZ
CHANGE IN SCHOOL TIMETABLE (1 to X) Click Here

Copy and WIN : http://ow.ly/KNICZ
CHANGE IN SCHOOL TIMETABLE (1 to X) Click Here

Copy and WIN : http://ow.ly/KNICZ

Thursday, May 28, 2015

AcnbpsS Csâ³Uv

2015  Pq¬ amks¯ AcnbpsS  Csâ³Uv  ]mÊm¡nbn«pണ്ട് ­.  DSs\ ssI¸än  AXmXv tI{µ§fn \n¶pw Acn  FSpt¡­Xm¬v .

Wednesday, May 27, 2015

താഴെ പറയുന്ന  സ്കൂളുകൾ  2013-14 വർഷത്തെ BPL, MG സ്കോളർഷിപ് സംബന്ധിച്ച് ഈ  proforma   28.05.15 നു മുന്പായി പൂരിപ്പിച്ചു dsectionaeopnr@gmail.com  എന്ന id ലേക്ക് മെയിൽ അയച്ചു തരേണ്ടതാണ് 
JMUPS cherupuzha, Manyaguru UPS, Chithambaranath UPS, Karivellur North UPS, SKV UPS Chattiyol, Peralam UPS

Monday, May 25, 2015

USS പരീക്ഷ അറിയിപ്പ് 
USS പരീക്ഷയുടെ പുനർമൂല്യ  നിർണയം സംബന്ധിച്ച  പരീക്ഷഭവന്റെ  പുതിയ അറിയിപ്പും പ്രധാനധ്യാപകർ സമർപ്പിക്കേണ്ട statement ഉം മെയിൽ അയച്ചിട്ടുണ്ട്.  പ്രധാനധ്യാപകർ മെയിൽ  പരിശോധിച്ച്  അതിൻപ്രകാരം  ചെയ്യേണ്ടതാണ്‌ . 
ഈ ഫോറം  excel  ഫോർമാറ്റിൽ  ഡൌണ്‍ലോഡ്  ചെയ്തു സേവ്  ചെയ്തതിനു ശേഷം  അതിൽ പച്ച നിറത്തില ഉള്ള കോളങ്ങൾ കൂടി പൂരിപ്പിച്ച്  27.05.15 നു  5  മണിക്ക് മുന്പായി സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. പിന്നീട് കിട്ടുന്ന അപേക്ഷകൾ പരിഗണിക്കുന്നതല്ല. 

Saturday, May 23, 2015

2015-2016 ലെ ആറാം പ്രവർത്തി ദിവസത്തെ കുട്ടികളുടെ എണ്ണം  നിശ്ചിത ഫോറത്തിൽ  ഓഫീസിൽ  സമർപ്പിക്കണം 

പ്രൈമറി HM Promotion -ഫൈനൽ ലിസ്റ്റ്

പ്രൈമറി HM Promotion -ഫൈനൽ ലിസ്റ്റ് 

പ്രധാനധ്യാപകരുടെ യോഗം -26-05-2015

പയ്യന്നൂർ  സബ്ജില്ലയിലെ   പ്രധാനധ്യാപകരുടെ യോഗം  26/ 05 / 2015 നു  രാവിലെ 10.30 നു ബി.ആർ .സി .യിൽ വെച്ച് നടക്കും.മുഴുവൻ  പ്രധാനധ്യാപകരുo പങ്കെടുക്കേണ്ടതാണ്.

Friday, May 22, 2015

പ്രധാനാധ്യാപകരുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക് 

18.05 2015 നു ഇ-മെയിൽ മുഖേന 1.1.2001 മുതൽ 31.12.2010 വരെയുള്ള അപ്പൊയിന്മെന്ടുകളുടെ വിവരം ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു.പ്രസ്തുത പ്രൊഫൊർമ ഗവ.സ്കൂൾ പ്രധാനാധ്യപകർ മാത്രം അയച്ചു തന്നാൽ മതിയെന്ന് അറിയിക്കുന്നു.

Wednesday, May 20, 2015

യു.എസ് .എസ് .പരീക്ഷാ ഫലം-പരാതി

യു.എസ് .എസ് .പരീക്ഷാ ഫലം-പരാതി ഉള്ളവർ  ഈ  സർക്കുലറിൽ  പറഞ്ഞ പ്രകാരം അപേക്ഷ തരണം.ഹാൾ ടിക്കറ്റി ൻറെ  കോപ്പി കൂടി നല്കണം .

Tuesday, May 19, 2015

യു.എസ് .എസ് .പരീക്ഷാ ഫലം

പയ്യന്നൂർ  സബ് ജില്ലയിൽ നിന്നും യു.എസ് .എസ് .പരീക്ഷയിൽ വിജയിച്ച   9 കുട്ടികളെയും പ്രത്യേകം അഭിനന്ദിക്കുന്നു.വിജയികൾ ഇവിടെ  ക്ലിക്ക് -  പരീക്ഷാ ഫലം 
മറ്റുള്ളവർ  ഇവിടെ-


Monday, May 18, 2015

അവധിക്കാല പരിശീലനo

അവധിക്കാല പരിശീലനത്തിൽ  പങ്കെടുക്കുന്ന അധ്യാപകർ  ലഭ്യമായ പുസ്തകവും ഹാൻഡ്‌ ബുക്കും നിര്ബന്ധമായും കൊണ്ടുവരണമെന്ന് പ്രധാനാധ്യപകർ ഓർമ പ്പെടുത്തെണ്ടതാണ്.

Saturday, May 16, 2015

ഉച്ച ഭക്ഷണം -URGENT

ഇതോടൊപ്പമുള്ള   പ്രോഫോര്മ  കോളവും ,വരിയും                           മാറിപ്പോകാതെ   ശ്രദ്ധയോടെ എത്രയും വേഗം   പൂരിപ്പിക്കേണ്ടതാണ് .   അക്കൗ ണ്ട്  നമ്പര്  ഒത്തുനോ ക്കുകയും  വേണം  

Wednesday, May 13, 2015


01/06/2015 നു  ഉണ്ടാ കാവുന്ന  ഒഴിവുകൾ തസ്തിക തിരിച്ചു  14 / 5 / 2015  നു  ഓഫീസിൽ  സമർപ്പികേണ്ടാതാണ് . ഒഴിവുകൾ ഇല്ലെങ്കിലും ആയതു  അറിയികേണ്ടാതാണ് .

Saturday, May 9, 2015

2014-2015- ലെ  ഡ്രോപ്പ് ഔട്ട്‌  കുട്ടികളുടെ വിവരങ്ങൾ  ഡൌണ്‍ ലോഡ്  ഓപ്ഷനിൽ കൊടുത്ത  ഫോറം  പ്രകാരം 14-05-2015  നു ഓഫീസിൽ  സമർപ്പിക്കണം 
ഫോറം 

Friday, May 8, 2015

അവധിക്കാല അധ്യാപക പരിശീലനം

അവധിക്കാല അധ്യാപക പരിശീലനം -അറബിക് .......തീയ്യതിയിൽ മാറ്റം 

Thursday, May 7, 2015

ടെക്സ്റ്റ്‌ ബുക്ക്‌ -വളരെ അടിയന്തിരം

ടെക്സ്റ്റ്‌ ബുക്ക്‌ -വളരെ അടിയന്തിരം -സർക്കുലർ കാണുക.നാളെ(08/05 /15 ) 11 മണിക്കു മുൻപായി ടെക്സ്റ്റ്‌ ബുക്ക്‌ ഇന്റെന്റ്റ് (2015-16 ) 2 കോപ്പി എ.ഇ.ഒ. ൽ എത്തിക്കേണ്ടതാണ്.

Tuesday, May 5, 2015

വളരെ പ്രധാനം അറിയിപ്പ്

 അവധിക്കാല അധ്യാപക പരിശീലനത്തിനായി പങ്കെടുക്കേണ്ട അധ്യാപകരുടെ ലിസ്റ്റ് ഇനിയും ഓഫീസിൽ എത്തിക്കാത്ത പ്രധാനാധ്യപകർ നാളെ രാവിലെ 11 മണിക്കുള്ളിൽ എത്തിക്കാത്ത പക്ഷം അവരുടെ പേരിൽ മറ്റു നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതയിരിക്കും എന്ന് എ.ഇ.ഒ അറിയിക്കുന്നു.

അവധിക്കാല അധ്യാപക പരിശീലനം