flash news

കണ്ണൂർ ജില്ലാ സ്‌കൂൾ കലോത്സവം മത്സര പരിപാടികളിൽ മാറ്റമില്ലാതെ നടക്കുന്നതാണ് എന്ന് ബന്ധപ്പെട്ടവർ അറിയിക്കുന്നു

Thursday, April 16, 2015

വാർഷിക പരിശോധന

ഉച്ച ഭക്ഷണ പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപെട്ട മുഴുവൻ രജിസ്ടരുകളും, രേഖകളും 20.04.2015 നു രാവിലെ 10 മണിക്ക് മുമ്പായി ഓഫീസിൽ വാർഷിക പരിശോധനക്കായി എത്തിക്കേണ്ടതാണ്.

No comments:

Post a Comment

how do you feel?