Monday, June 27, 2016

അറിയിപ്പ്

                                  
                                             ഗണിതശാസ്ത്രം 
 ഗണിത ശാസ്ത്ര   അസോസിയേഷന്റ  ജനറൽ  ബോഡിയോഗവും  തുടർന്ന്  മേളയുടെ  ഇനങ്ങളെ  കുറിച്ചുള്ള  ക്ലാസും  ജൂലൈ  8  ന്   1 . 30  ന്   Boys High School payyannur-ൽ  വെച്ച്  നടത്തുന്നതാണ് .  ഓരോ  സ്‌കൂളിൽ നിന്നും  ഒരു  പ്രതിനിധി പങ്കെടുക്കണം .

No comments:

Post a Comment

how do you feel?