Thursday, February 9, 2017

അറിയിപ്പ് 

ഉച്ചഭക്ഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്  കുട്ടികളുടെ വിവരങ്ങൾ (Total No of students Boys and Girls Total feeding  Boys and  Girls)എല്ലാ ദിവസവും 2.30  നു മുമ്പായി http:// 103.251.43.85/mdmm എന്ന സൈറ്റിൽ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.

No comments:

Post a Comment

how do you feel?