Saturday, August 4, 2018

അറിയിപ്പ് 

08.08.2018 ബുധനാഴ്ച രാവിലെ 09.30 മുതൽ ഉറുദു അധ്യാപകരുടെ ഒരു യോഗം കണ്ണൂർ ഗുരു ഭവനിൽ വെച്ച് നടത്തുന്നു.പ്രസ്തുത യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിന് എല്ലാ ഉറുദു അധ്യാപകർക്കും നിർദേശം നൽകണമെന്ന് അറിയിക്കുന്നു.

No comments:

Post a Comment

how do you feel?